top of page
Holiday Destination

NLP LÀ GÌ & GIÚP ÍCH GÌ CHO BẠN?

1606999040814_edited.png

NLP là cụm từ viết tắt từ Neuro Linguistic Programming, tiếng Việt gọi là Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy - Nghe rất chi là hàn lâm phải không?

​THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ NLP

bottom of page